FN’s verdensmål

Vi omsætter verdensmål til praksis

Danmark er blandt de bedste FN-lande mht. til at realisere FN’s verdensmål. Både i 2017 og 2018 indtog vi fornemt andenpladsen, hvilket understreger, at målene er højt på agendaen i danske virksomheders CSR-strategier samt i dansk politik – og med god grund.

De 17 verdensmål skal sikre en bæredygtig udvikling verden over, hvorfor det er vigtigt, at danske virksomheder interesserer sig for målene. Mange danske virksomheder er allerede i dag frontløbere indenfor grøn energi, vand og cirkulær økonomi. De er til stede i mange afkroge af verden, hvor de skaber gode arbejdspladser.

Men selvom Danmark er blandt de bedste FN-lande, mangler et stort antal danske virksomheder fortsat at få øjnene op for de mange forretningsmuligheder, der følger med målene. Ifølge Dansk Erhverv, er det særligt danske virksomheder i SMV-kategorien, som skal til at få integreret verdensmålene i deres forretningsmodel.

Det er i dag hovedsageligt store danske virksomheder med mere end 250 medarbejdere, der i større eller mindre grad beskæftiger sig med målene.

For os er FN’s Verdensmål ikke bare tom snak. Vi arbejder med Verdensmålene af to grunde: Dels fordi det er med til at løse nogle af verdens største udfordringer, og dels fordi det fremtidssikrer os som virksomhed.

Det betyder, at vi blandt andet måler vores succes i forhold til, hvordan vi bidrager til at skabe en bæredygtig verden, og FN’s Verdensmål er derfor en naturlig del af vores virksomhed.

Der er tre globale udfordringer, vi hjælper med at løse:
      #4 Verdensmål: Kvalitetsuddannelse
      #8 Verdensmål: Anstændige Jobs og økonomisk vækst
      #12 Verdensmål: Ansvarligt forbrug og produktion

 

#4: Kvalitetsuddannelse
Uddannelse er en af de mest effektive motorer for en bæredygtig udvikling, og hos Rieks Construction bidrager vi ved at:

 • Tage lærlinge i vores produktion – enten som maskinarbejder eller smed
 • Tilbyde jobs til nyuddannede
 • Tage ingeniørstuderende eller produktions teknologstuderende ind i praktikforløb
 • Samarbejde med ing– eniørstuderende eller produktions teknologstuderende i større projekter og semesteropgaver
 • Investere i videre- og efteruddannelse for vores medarbejdere

 

#8: Anstændige Jobs og økonomisk vækst
I vores del af verden er vi heldigt stillet på rigtig mange områder, blandt andet får vi rindende, rent vand ud af hanerne. Men desværre er det langt fra alle offentlige og private steder, der tilbyder gode sanitære forhold til mennesker med funktionsnedsættelse. Derfor vil vi:

 • Hjælpe med at sikre ordentlige toiletforhold, skifterum og badefaciliteter for mennesker med funktionsnedsættelse
 • Bidrage til at der kommer flere handicapvenlige toiletter og skifterum på offentlige steder
 • Tilbyde vandbesparende alternativer til relevante produkter
 • Mindske anvendelsen af råmaterialer, vand og energi for at minimere miljøpåvirkninger

 

#12: Ansvarligt forbrug og produktion
Hvis vi skal skabe økonomisk vækst og en bæredygtig udvikling, så skal vi producere og forbruge varer og ressourcer på en måde, der efterlader så få spor på naturen som muligt. Det betyder blandt andet, at vi skal håndtere affald og forurenende stoffer effektivt og fornuftigt. Det gælder også om at genbruge mest muligt og hjælpe andre i retning af mere bæredygtige forbrugsmønstre. Hos Rieks Construction hjælper vi med at løse udfordringen ved at:

 • Minimere antallet af komponenter og genbruge flest mulige komponenter, fx ved at genanvende spild i produktionen
 • Sortere al affald og håndtere farlige kemikalier miljømæssigt korrekt
 • Informere forhandlere og kunder om, hvordan Rieks Constructions produkter skal håndteres, når de skal bortskaffes
 • Investere i ny teknologi, der kan reducere spild og optimere brugen af ressourcer, og derigennem også mindske energiforbruget pr. produceret enhed
 • Konstruerer vores maskiner efter nyeste teknologi og benyttelse af ”Poke Yoke” princippet og derved opnå simple maskiner, der reducerer produktionstiden, øger kvaliteten, mindsker materiale forbrug og derigennem sikre ansvarlig produktion.

Du kan også læse mere om alle 17 FN Verdensmål her.